Ecologia planetei – ecologia umană

 Pământul acesta cu tot ceea ce este pe el, aerul de deasupra lui, stelele cerului, ca și întregul univers, totul reprezintă creația și darul Domnului. Noi înșine reprezentăm darul lui Dumnezeu; totul este un dar și totul ar trebui să reprezinte un har și o mulțumire înălțată spre cer pentru ceea ce am primit. Dar [...]