Sfinții arhangheli Mihael, Gabriel și Rafael

”Şi s-a făcut un război în cer: Mihaél şi îngerii lui s-au luptat cu dragonul; şi dragonul a luptat împreună cu îngerii lui, dar n-a avut putere şi nu s-a mai găsit locul lor în cer. Atunci a fost aruncat dragonul cel mare, şarpele cel de la început, care se cheamă diavolul şi Satana, cel care înşală toată lumea, a fost aruncat pe pământ şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui. Şi s-a auzit un glas puternic în cer spunând: „Acum a venit mântuirea şi puterea, împărăţia Dumnezeului nostru şi puterea Unsului său, pentru că a fost aruncat [afară] acuzatorul fraţilor noştri, cel care îi acuza înaintea Dumnezeului nostru ziua şi noaptea, dar ei l-au învins prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturiei lor şi nu şi-au iubit viaţa până la moarte. De aceea bucuraţi-vă, ceruri şi cei care locuiţi în ele! Vai pământului şi mării, pentru că diavolul a coborât la voi cuprins de mânie mare pentru că ştie că mai are puţin timp!” (Ap 12, 7-12)

”Isus l-a văzut pe Natanaél venind la el şi a zis despre el: „Iată cu adevărat un israelít în care nu este viclenie!”. Natanaél i-a zis: „De unde mă cunoşti?”. Isus i-a răspuns şi i‑a zis: „Înainte de a te fi chemat Fílip, te-am văzut stând sub smochin”. Natanaél i-a răspuns: „Rabbí, tu eşti Fiul lui Dumnezeu, tu eşti regele lui Israél”. Isus a răspuns şi i-a zis: „Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin crezi? Vei vedea lucruri mai mari decât acestea”. Şi i-a zis: „Adevăr, adevăr vă spun: veţi vedea cerul deschis şi pe îngerii lui Dumnezeu urcând şi coborând deasupra Fiului Omului”. (In 1, 47-51)

„Veţi vedea cerurile deschise şi pe îngerii lui Dumnezeu urcând şi coborând peste Fiul omului” (In 1,51).

Despre îngeri

În afară de lumea pe care o putem vedea cu ochii noștri există și o altă lume. Nu cred că există extratereștri, aceștia fiind o creație a imaginației noastre, dar știm din Biblie că Dumnezeu a creat şi o lume nevăzută, spirituală, lumea îngerilor. Acest adevăr de credință îl mărturisim ori de câte ori, în duminici şi sărbători, ne rugăm Crezul sau Simbolul apostolilor. ”Îngerii sunt creaturi pur spirituale, netrupeşti, invizibile şi nemuritoare, fiinţe personale cu inteligenţă şi voinţă. Ei, contemplându‑l fără încetare pe Dumnezeu faţă în faţă, îl preamăresc, îl slujesc şi sunt mesagerii săi în împlinirea misiunii de mântuire pentru toţi oamenii” (CBC (60) 328-333; 350-351). Atât în Vechiul cât și în Noul Testament, Sfânta Scriptură ne vorbeşte în diferite cărți ale ei despre îngeri, despre misiunea și faptele lor. Tot Biblia ne spune că aceste fiinţe spirituale sunt împărţite în diferite categorii, în funcție de misiunea pe care o primesc de la Dumnezeu. Scopul creării îngerilor a fost să formeze cortegiul de onoare al lui Dumnezeu, sau pentru a fi crainicii, purtătorii de cuvânt ai gândurilor, sfaturilor şi poruncilor lui către oameni. Pentru a fi capabili de a îndeplini astfel de misiuni, Dumnezeu i-a înzestrat cu multe privilegii, atât ale naturii, cât şi ale harului. Au fost creați ca spirite pure, degajate de orice materie, dotaţi cu o ştiinţă exemplară, cu înţelepciune profundă şi putere mai mare decât a tuturor celorlalte creaturi. Ei au fost creaţi în dreptate şi nevinovăţie și sunt înzestrați cu multe virtuți care îi fac capabili să se bucure pentru totdeauna de prezența lui Dumnezeu.

Sfânta Scriptură și tradiția Bisericii ni-i prezintă pe îngeri prin două trăsături distincte. Pe de o parte, îngerul este o creatură care stă în fața lui Dumnezeu și este orientată cu întreaga lui ființă spre El. Această caracteristică a îngerului este exprimată de însăși numele celor trei arhangheli pe care Biserica Catolică în sărbătorește în ziua de 29 septembrie. Numele lor se termină în consoana ”el”: Mihael (sau Mihail), Gabriel și Rafael. În limba ebraică vocala EL reprezintă cel mai vechi nume al lui Dumnezeu. Dumnezeu este înscris în numele și în ființa acestor îngeri, căci ei există pentru Dumnezeu. A doua caracteristică a îngerilor este aceea de misionari și mesageri ai Domnului. Ei ne îndeamnă să-l primim pe Dumnezeu și să devenim, ca și ei, apostoli și misionari curajoși ai învățăturii divine, colaborând cu harul lui pentru a învinge răul din lume și pentru a instaura în ea împărăția Dumnezeului nostru. Așa cum ne spune cartea Apocalipsului (cf Ap 12, 7-12a), arhanghelul Mihael și îngerii lui au luptat împotriva diavolului și a îngerilor lui răi și i-au învins. Dragonul, care încearcă să seducă întregul pământ, a fost învins datorită sângelui Mielului. Așadar, îngerii sunt colaboratori ai lui Isus Cristos în lucrarea lui de mântuire a lumii.

MIHAEL. Cei trei îngeri pe care Biserica îi sărbătoreşte astăzi în mod deosebit fac parte din rândul arhanghelilor. Aceştia au primit câte o misiune specială din partea lui Dumnezeu. Astfel, sfântul arhanghel Mihael, care în traducere înseamnă „cine este ca Dumnezeu?”, este cel care a primit misiunea de a conduce lupta împotriva lui Lucifer şi a îngerilor răzvrătiţi împotriva lui Domnului. El apără cauza unicității lui Dumnezeu contra aroganței și mândriei dragonului (diavolului), a ”șarpelui cel de la început”, așa cum îl numește evanghelistul Ioan. Dintotdeauna, diavolul încearcă să-i amăgească pe oameni, spunându-le că Dumnezeu trebuie să dispară, pentru ca omul să poată deveni mare și puternic. Că Dumnezeu stă în calea libertății noastre și din acest motiv trebuie să ne debarasăm de el și să ne eliberăm din alienarea noastră. În perioada contemporană asistăm la o formă de ateism șiret și seducător care ne șușotește așa: Nu este nevoie de Dumnezeu pentru a fi buni și fericiți, pentru a da un sens vieții noastre și istoriei lumii în care trăim. Dragonul nu se ridică doar împotriva lui Dumnezeu. Lectura din Apocalips îl numește ”acuzatorul fraţilor noştri, cel care îi acuza înaintea Dumnezeului nostru ziua şi noaptea” (Ap 12, 10).

Cine îl dă deoparte pe Dumnezeu, nu-l ajută pe om să devină mare, ci îi fură demnitatea. Fără creator, omul rămâne un produs nu prea reușit al evoluționismului, o maimuță mai inteligentă decât cimpanzeul, strămoșul lui (așa ne spune Charles Darwin). Cine îl acuză pe Dumnezeu, îl acuză și pe om. Credința în Dumnezeu îl apără pe om în toate slăbiciunile și infirmitățile lui, căci slava lui Dumnezeu strălucește peste fiecare om. Misiunea noastră ca și creștini, ca și misiunea Bisericii în ansamblul ei, este aceea de a-i face loc lui Dumnezeu în această lume și de a apăra adevărata măreție a omului (Papa Benedict al XVI-lea, Omilia din 29/09/2007).

O altă misiune a arhanghelului Mihael este aceea de a proteja și apăra poporul lui Dumnezeu (cf Dn 10, 21; 12, 1: ”Dar vreau să-ţi fac cunoscut ceea ce este scris în cartea adevărului. Nu este nimeni mai tare decât mine împotriva acestora, decât numai Mihaél, căpetenia voastră”. În acel timp, se va ridica Mihaél, marele conducător care stă peste fiii poporului tău. Va fi un timp de strâmtorare cum nu a mai fost de când există un popor şi până în acel timp. În acel timp, va fi salvat poporul tău, oricine va fi găsit scris în carte”). Poporul creștin care pregrinează pe acest pământ trebuie să fie protejat contra marilor seducții; trebuie ajutat să-și găsească bucuria în credință și să discearnă spiritele: să săvârșească binele și să refuze răul, să rămână un popor format din persoane care se iubesc și rămân în comuniune cu Dumnezeu-Iubire, așa cum este el în interiorul Sfintei Treimi. Trebuie să fim protejați și apărați pentru ca viața noastră să nu cadă în capcana răului, ca să nu ne pierdem busola și nimic să nu ne îndepărteze de Isus Cristos, care este Calea, Adevărul și Viața noastră. Dumnezeu Tatăl ne-a predestinat să fim ”asemenea chipului Fiului său” (cf Rm 8, 29). În El, viața noastră va fi viață cu adevărat atunci când va fi plină de El (Augustin, Confesiuni 10, 28).

GABRIEL. Numele arhanghelului Gabriel înseamnă „puterea lui Dumnezeu”. El este al doilea arhanghel pe care Biserica Catolică îl sărbătoreşte astăzi. Acesta a fost cinstit încă din primele secole ale creştinismului. În secolul al IV-lea sărbătoarea sa era pe 24 martie. Din 1921 papa Benedict al XV-lea a stabilit ca să fie sărbătorit în toată Biserica la data de 29 septembrie, dată care a rămas până în prezent. El a avut misiunea să anunţe naşterea lui Ioan Botezătorul, Înainte-Mergătorul lui Isus Cristos. Astfel aduce bucuria în familia lui Zaharia, care era considerată blestemată deoarece soții Zaharia și Elisabeta nu aveau copii. Dar cea mai nobilă misiune a lui a fost anunţul făcut Sfintei Fecioare Maria, care a fost aleasă de Dumnezeu să fie mama Fiului său. El a fost îngerul care a pronuţat acele cuvinte pe care le spunem zilnic în rugăciunea ”Bucură-te, Marie” cea plină de har, Domnul este cu tine!

RAFAEL. Numele acestui arhanghel înseamnă „medicamentul lui Dumnezeu”. Sărbătoarea lui a fost fixată la 29 septembrie în toată Biserica de acelaşi papă Bendict al XV-lea în anul 1921. El este cunoscut din cartea lui Tobia. Sfânta Scriptură ne relatează că tânărul Tobia se pregătea să facă o lungă călătorie. La ieşirea din casă îl aştepta un tânăr, care s-a oferit să-l însoţească în drumul său. Acest tânăr a fost cel care l-a îndrumat pe drum şi l-a ajutat să-şi găsească o soţie credincioasă şi iubitoare. După ce a terminat călătoria iar bătrânul Tobia a fost vindecat, îngerul şi-a dezvăluit identitatea: „Eu sunt Rafael, unul dintre cei şapte îngeri care ridică rugăciunile sfinţilor şi le înalţă înaintea slavei Celui Sfânt” (Tob 12,15).

Preamărirea a lui Dumnezeu; lupta contra Răului

În prima lectură a sărbătorii de astăzi, luată din cartea Apocalipsului, sfântul Ioan ne descrie o luptă: „Și în cer s-a făcut un război, Mihail şi îngerii lui s-au luptat împotriva balaurului. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei, dar n-au putut birui şi loc pentru ei nu s-a mai găsit în cer. Şi balaurul, şarpele cel din vechime, numit Diavol şi Satana, acela care înşală lumea întreagă, a fost aruncat pe pământ şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui” (Ap 12,7-9).

Sfinţii Părinţi au interpretat aceste versete ale Apocalipsului ca o mărturie a luptei dintre arhanghelul Mihael şi Lucifer, care a avut loc în timpul când Dumnezeu i-a pus la încercare pe îngeri. Acum, Lucifer, cel mai frumos şi mai strălucitor dintre îngeri, numit şi „luceafărul dimineţii” a refuzat să se închine lui Dumnezeu, dorind să fie asemenea lui. Profetul Isaia ne descrie în câteva cuvinte intenţia lui Lucifer: „Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus decât stelele lui Dumnezeu; voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor. Mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Preaînalt” (Is 13,13-14).

Prin victoria sa, sfântul Mihael a arătat că nimeni nu poate fi ca Dumnezeu. El este creatorul cerului şi al pământului, al tuturor văzutelor şi nevăzutelor. Numai el singur merită adoraţie şi închinare. Nici o făptură nu are acest drept. Acţiunea diavolului de răzvrătire contra Creatorului o putem constata şi astăzi atât în societate cât şi în viaţa multor oameni. Sfântul apostol Petru în prima lui scrisoare ne avertizează: ”Fiţi cumpătaţi, vegheaţi! Diavolul, potrivnicul vostru ca un leu ce rage, dă târcoale, căutând pe cine să înghită” (1Pt 5,7-8). Arhanghelul Mihael care l-a învins pe diavol ne poate apăra de cursele viclene pe care acesta ni le întinde. În rugăciunile noastre, este bine să-l invocăm cât mai des, pentru a primi putere de la Dumnezeu în lupta noastră cu răul din noi și din lume.

Viaţa noastră este o călătorie a cărei destinație este cerul; mortea reprezintă doar un punct de trecere, o frontieră între viața scurtă de pe pământ și cea fără sfârșit din ceruri. Pentru a ne reîntoarce în cerul Creatorului nostru, cât timp trăim pe pământ suntem înconjurați și de pericole, din care motiv avem nevoie de ajutor, de protecţie și de sfaturi. Sfântul arhanghel Rafael poate să ne ajute să găsim calea care ne conduce spre Domnul. De exemplu, aşa cum l-a ajutat şi îndrumat pe tânărul Tobia să-şi găsească o parteneră de viaţă, aşa îi poate ajuta şi pe cei care doresc să întemeieze o familie.

Să-i rugăm pe cei trei arhangheli să ne ajute și să intervină în favoarea noastră în fața lui Dumnezeu: Pe sfântul Mihael ca să ne apere de capcanele pe care ni le întinde diavolul; pe sfântul Gabriel ca să aducă bucuria în inimile şi în familiile noastre; şi pe sfântul Rafael ca să ne ocrotească pe drumul pe care îl avem de parcurs pentru ajunge la viaţa cea veşnică, la Dumnezeu.

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.