Despre mine

Sunt o trestie gânditoare, sau un simplu boț de carne. Sunt ceea ce sunt, adică un pumn de lut în care olarul a suflat din duhul vieții lui nemuritoare. Sunt un simplu om care iubește cu o inimă de copil și gândește cu un creier de adult. Mă minunez de lumea în care trăiesc și încerc cu slabele mele puteri să o las mai bună decât am găsit-o când am început să deschid ochii asupra ei. 

Știu că viața nu este un vis, dar fără visuri cred că devine insuportabilă. De mic, visez cu ochii deschiși și încerc să-i conving și pe alții de visurile mele. Așa s-a născut în mine vocația la preoție: Un drum pe care continui să merg, sperând și visând visurile lui Dumnezeu pentru o lume pe care o iubesc și care adesea trece nepăsătoare pe lângă mine. 

Nu știu când anume s-a născut în mine vocația de dascăl, de profesor; știu doar că mai mult decât să-i învăț pe alții, eu am multe de învățat de la oameni. Din paginile cărților, dar mai ales din cartea vieții și a inimii omului am cules mereu lumină și căldură și toate aceste comori încerc să le dăruiesc semenilor mei. Viața mea și a lumii în care trăiesc este o școală la care continui să rămân un simplu învățăcel.

Cât timp voi mai face umbră pământului voi continua să cer mila Sfântului.
Bine ați venit pe pagina mea!

 

INFORMAȚII PERSONALE

Emil DUMEA

Str. Văscăuţeanu, 6, 700462, IAŞI, ROMÂNIA

+40 744 350 374

edumea58@yahoo.com;

Sex M | Data nașterii 15/07/1958 | Naționalitale Română

EXPERIENȚĂ ÎN ACTIVITATE

2004 – 2016

Decan

Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Universitatea“ Al. I. Cuza” University din Iaşi (Romania)

Profesor, cercetător și cu activități manageriale

Studii universitare și postuniversitare

2000 – 2008

Rector

Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman (Romania)

Profesor, cercetător și cu activități manageriale

Studii universitare și postuniversitare

Din 2007 – prezent

Profesor

Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Universitatea“ Al. I. Cuza” din Iaşi (Romania)

Invățământ și cercetare: Istorie ecleziastică, Istoria Bisericii Catolice, Istoria Bisericii Catolice din România, Dialogul dintre religie și științe, Relațiile Bisericii cu Statul. Conducător și îndrumător de lucrări de licență și masterat.

Studii universitare și postuniversitare

2002 – 2008

Profesor asociat

Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman (Romania)

Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași

Invățământ și cercetare: Istorie ecleziastică, Istoria Bisericii Catolice, Istoria Bisericii Catolice din România, Dialogul dintre religie și științe, Relațiile Bisericii cu Statul. Conducător și îndrumător de lucrări de licență și masterat.

Studii universitare și postuniversitare

2002 – 2004

Secretar științific

Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Universitatea“ Al. I. Cuza” din Iaşi (Romania)

Activități manageriale

Studii universitare

2003–2020 Membru în Senatul Universității Al.I.Cuza din Iași

2003-2020  Membru în Consiliul Facultății de Teologie Romano-Catolică

2012-2020  Membru în Consiliul Departamentului Socio-Uman

2016-2020  Membru în Comisia pentru relații internaționale și parteneriate de studii și cercetare (Senatul UAIC)

1999 – 2003

Secretar științific (prefect de studii) la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași

1991 – 1997

Lector și conferențiar

Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași

Iaşi (Romania)

Invățământ și cercetare: Istorie ecleziastică, Istoria Bisericii Catolice, Istoria Bisericii Catolice din România, Dialogul dintre religie și științe, Relațiile Bisericii cu Statul. Conducător și îndrumător de lucrări de licență

1991 – 1995

Decan

Facultatea de Teologie Romano-Catolică Didactică- Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași

1990 – 1991

Secretar eparhial

Arhidieceza Romano-Catolică de București

1985 – 1986

Preot paroh

Târgovişte,  Arhidieceza Romano-Catolică de București

1984 – 1985

Vicar parohial

Popeşti-Leordeni,  Arhidieceza Romano-Catolică de București

EDUCAȚIE ȘI FORMARE

1990 – 1997

Doctoratul în Istorie Eclezistică

Facultatea de Istorie Ecleziastică, Universitatea Pontificală Gregoriana, Roma (Italia).

Studii doctorale finalizate cu teza de doctor în istorie ecleziastică Il cattolicesimo nella Moldavia-Romania nel XVIIIo secolo (The Catholicism in Moldova in the 18th century) (calificativul Summa cum laude), având ca și coordonator R.P. Kulič Jakov SJ, Secretarul General al Institutului Pontifical Oriental.

1986 – 1990

Studii avansate în Istorie Ecleziastică

Facultatea de Istorie Ecleziastică, Universitatea Pontificală Gregoriana, Roma (Italia).

1977 – 1984

Studii universitare

Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași

Iaşi

Studii umaniste, filosofico-teologic

1973 – 1977

Studii liceale

Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași

1965 – 1973

Scoala primară și secundară din Adjudeni (Neamţ).

Competențe și aptitudini sociale

Aptitudini de comunicare socială;

Aptitudini pentru formarea profesorilor de religie, a viitorilor clerici și a asistenților sociali;

Aptitudini de consiliere, negociere și mediere pentru relații publice, educare și formare

Competențe și aptitudini de organizare

Coordonarea și conducerea activităților din Facultatea de Teologie Romano-Catolică;

 Promovarea facultății în spațiul universitare și în relațiile ei cu instituțiile civile și religioase.

Competențe și aptitudini tehnice

Lucrul cu calculatorul;

Permis de conducere (categoria B).

Alte aptitudini

Lectura, interesul pentru artă, sport, călătorii în scopuri documentare și turistice, pelerinaje, muzică, cunoașterea oamenilor și a multiplelor probleme cu care se confruntă.

 

ACTIVITĂȚI DE CERCETARE ȘI PROMOVARE ȘTIINȚIFICĂ

PARTICIPĂRI LA COLOCVII, CONFERINȚE, SIMPOZIOANE ȘI SESIUNI ȘTIINȚIFICE

Emil Dumea, Conferința Biserica și Statul în UE, Cursuri de vară cu participare internațională, Facultatea de Litere, Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi (Romania), Iulie 2016.

Emil Dumea, Conferința Statutul juridic al bisericilor din România, Cursuri de vară cu participare internațională, Facultatea de Litere, Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi (Romania), Iulie 2015.

Emil Dumea, Conferința Cultură și religie în România, Cursuri de vară cu participare internațională, Facultatea de Litere, Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi (Romania), Iulie 2014.

Emil Dumea, Conferința Biserica și Statul în România, Cursuri de vară cu participare internațională, Facultatea de Litere, Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi (Romania), Iulie 2013.

Emil Dumea, Conferința L’inizio del comunismo in Romania. Il Vescovo Anton Durcovici, „Episcopul Anton Durcovici (1888 – 1951) – 125 de ani de la naştere” Simpozion internațional, Accademia di Romania (Roma) și Episcopia Romano-Catolică de Iași, Roma (Italia), 23 Mai 2013.

Emil Dumea, Conferința Teologia în Facultatea de Teologie Romano-Catolică, în „Porta fidei re-propunerea credinţei în mileniul al III-lea” Conferință, Institutul Teologic Romano-Catolic Sf. Iosif, Iaşi (Romania), 2012.

Emil Dumea, Conferința Biserica şi Statul în România în perioada comunistă, ”Biserica și Statul la Mons. Anton Durcovici” Smposion organizat de Facultatea de Teologie Romano-Catolică din Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi și Institutul Teologic Romano-Catolic Sf. Iosif din Iași, Iași, 9 Decembrie 2010.

Emil Dumea, Conferința Papa Ioan Paul al II-lea – Un profet în timpuri dificile, în „7-9 Mai 1999-2002 – 10 ani de speranţă” Sesiune de comunicări științifice, Facultatea de Teologie Romano-Catolică din Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi, Iaşi, 24 Noiembrie 2009.

Emil Dumea, Conferința Noua Europă şi România în contextul actual european, “Biserica Catolică în noul context European” Sesiune de comunicări științifice, Facultatea de Teologie Romano-Catolică din Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi (Romania), Iaşi, 21 October 2009.

Emil Dumea, Conferința Cultura teologică în structurile universitare actuale. Aspecte generale, Eveniment științific, Facultatea de Teologie Romano-Catolică din Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi, Iaşi, 20 Octombrie 2006.

Emil Dumea, Conferința Il cristianesimo nella Scythia Minor tra il IV e VI secolo, în „Orient şi Occident în Antichitate: contacte şi interferenţe”, Romanian-Italian Colloquia (Fifth edition), Classical and Christian Studies Center, Facultatea de Istorie din Universitatea “Al. I. Cuza”  din Iaşi, Iaşi, 23-27 Aprilie 2006.

Emil Dumea, Conferința Activitatea literară a iezuiţilor in Moldova în secolul al XVIII-lea, Cursuri de vară cu participare internațională, Facultatea de Litere din Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi, Iaşi, 20 Iulie 2006.

Emil Dumea, Conferința Bisericile creştine din România, Workshop in The Interdisciplinary and Interfaith International Project „Healing of Memories”, Conference of European Churches and the Evangelical Community in Europe, Iaşi, 3-5 Mai 2006.

Emil Dumea, Conferința Începutul sistemului educativ din Moldova: Contribuţia Iezuiţilor, în Centrul cultural-religios „Xaverianum”, Iaşi, 25 Noiembrie 2005.

Emil Dumea, Conferința Biserica şi Statul în antichitate, “Raportul Biserică-Stat”, Eveniment științific organizat de Facultatea de Teologie Romano-Catolică din Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi, Iaşi, 28 Octombrie 2005.

Emil Dumea, Conferința Biserica catolică din România în perioada comunistă, în The Interdisciplinary and Interfaith International Project „Healing of Memories”, Conference of European Churches and the Evangelical Community in Europe, Iaşi, 19 Octombrie 2005.

Emil Dumea, Conferința Memorie şi reconciliere în Biserica Catolică, „Teologie Morală: «Între vinovăţie şi păcat»”, Eveniment științific organizat de Facultatea de Teologie Romano-Catolică din Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi, Iaşi, 28 Mai 2005.

Emil Dumea, Conferința Papa Ioan Paul al II-lea, profet al lumii contemporane, “Seara Culturală şi Ecumenică «Karol Wojtyla – Ioan Paul al II-lea»”, Facultatea de Litere, Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi, Iaşi, 18 Aprilie 2005.

Emil Dumea, Conferința Facultatea de Teologie Romano-Catolică, în „Zilele Francofoniei” Simpozion internațional, Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi, Iaşi, 24 Martie 2005.

Emil Dumea, Conferința Biserica catolică din Moldova în perioada comunistă, în Simpozionul internațional „Biserica catolică din ţările est-europene în perioada comunistă”, Episcopia Romano-Catholică de Chişinău, Chişinău, 10 Martie 2005.

Emil Dumea, Conferința Stadiul actual al învăţământului catolic în România şi în Europa. Aspecte generale, în Simpozionul “Învăţământul superior – Accente Teologice”, Facultatea de Teologie Romano-Catolică din Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi, Iaşi, 6 Noiembrie 2004.

Emil Dumea,Conferința Din istoria învăţămîntului catolic universitar, în „Zilele Universităţii Al.I.Cuza”, Iaşi, 26 Octombrie 2004.

Emil Dumea, Studiul Scurtă istorie a Diecezei Romano-Catolice de Iaşi,  în Evenimentul Științific “Aniversarea a 120 de ani de la înfiinţarea Diecezei Romano-Catolice de Iaşi”, Iaşi, 26 Iunie 2004.

Emil Dumea, Conferința I missionari italiani, promotori della lingua romena nei secoli XVII-XVIII: în L’umanesimo tardo romeno, „La cultura romena tra l’Occidente e l’Oriente: Gli umanesimi greco-bizantino, latino e slavo”, Simpozion internațional, Universitatea “Al. I. Cuza” din Iași și Fondazione Cassamarca (Italia), Iaşi, 21-22 Mai 2004.

Emil Dumea, Conferința Statutul juridic al orei de religie în legislaţia românească”, în „Drepturile omului – dimensiune spirituală şi acţiune civică”, Simpozion internațional, Iaşi, 3-5 Mai 2004.

Emil Dumea, Conferința Iconografia creştină, aspecte istorice, în “Gândirea teologică provocată de suferinţa prezentată în şi prin artă”, Seminar științific, Iaşi, 29 Martie 2004.

Am participat la colocvii teologice organizate de două ori pe an (primăvara și toamna) la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași și la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași (1998-2000).

Am participat ca și membru la sesiunile de comunicări istorice în The Interdisciplinary and Interfaith International Project „Healing of Memories”, Conference of European Churches and the Evangelical Community in Europe, Cluj, 6-7 May 2005.

Am susținut ca profesor invitat al Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice din Universitatea ”Al.I.Cuza” cursurile de masterat  „Cultură laică și religioasă în Europa”, ”Biserica și Statul”, în programul de masterat ”Filosofiie creștină și dialog cultural”, 2007-2009.

Începând cu anul 2004 și până în prezent, am participat cu câte o conferință în fiecare vară la cursurile de vară din cadrul Facultății de Litere a Universității ”Al.I.Cuza”, Romania –Limbă și Civilizație.

Între anii 2009-2011, am predat un curs Cultură și religie în Europa în cadrul unui program de masterat (Studii europene – Dezvoltare Regională) din Centrul de Studii Europene din Universitatea ”Al.I.Cuza” din Iași.

 

CĂRȚI ȘTIINȚIFICE PUBLICATE (unic autor)

1.Emil Dumea, Advent 2019 (Pași spre Dumnezeu), Iași 2019, PIM, 77 pagini.

2.Emil Dumea, Istoria Bisericii antice și medievale (suport de curs), PIM, ISBN 978-606-13-5005-6, Iași 2019, 270 pagini.

3.Emil Dumea, Postul Mare. Reflecții, PIM, ISBN 976-606-13-4915-9, Iași 2019, 111 pagini.

4.Emil Dumea, Privește, înțelege, iubește, PIM, ISBN 978-606-13-4725-4, Iași 2018, 288 pagini.

5.Emil Dumea, Privește, înțelege, iubește, PIM, ISBN 978-606-13-4724-7, Iași 2018, 208 pagini.

6.Emil Dumea, Drumul devenirii noastre, PIM, Iași 2018, 48 pagini.

7.Emil Dumea, Despre război, foamete și colectivizare, PIM, ISBN 978-606-13-45056-9, Iași 2018, 142 pagini.

8.Emil Dumea, Biserica Catolică și Comunismul în Europa (în internet), Pim, ISBN 978-606-13-3862-7, Iași 2017, 458 pagini.

9.Emil Dumea, Relațiile Biserică-Stat în internet, Pim, ISBN 978-606-13-3520-6, Iași 2016, 321 pagini.

10.Emil Dumea, Istoria Conciliilor Ecumenice (prezența lor în Internet), Pim, ISBN 978-606-13-3619-7, Iași 2016, 227 pagini.

11.Emil Dumea, Anuarul Facultății de Teologie Didactică, Iași 2016, 116 pagini.

 12.Emil Dumea, Rapoarte de activitate, Iași 2016, 72 pagini.

13.Emil Dumea, Pelerin la Santiago (Lourdes-Santiago de Compostela, Pim, ISBN 978-606-578-144-3 Iași 2016, 145 pagini.

14.Emil Dumea, Pledoarie pentru omul între Biserică și Stat, Pim, ISBN 978-606-13-3127-7 Iași 2016, 217 pagini.

15.Emil Dumea, Orientul creștin (Istorie și spiritualitate), Pim, ISBN 978-606-13-3165-9 Iași 2016, 162 pagini.

16.Emil Dumea, Din inimă și suflet (2015-2016), Pim, ISBN 978-606-13-3106-2  Iași 2016, 407 pagini.

 Emil Dumea, Creștinismul antic și medieval în internet, Pim, ISBN 978-606-13-3191-8  Iași 2016, 367 pagini.

17.Emil Dumea, Istoria Bisericii (secolele XVI-XX), Sapientia, ISBN 978-606-578-236-5  Iași 2015, 400 pagini.

18.Emil Dumea, Istoria Doctrinei Sociale a Bisericii Catolice, Sapientia, ISBN 978-606-578-223-5  Iași 2015, 148 pagini.

19.Emil Dumea, Doctrina socială catolică în lumea contemporană, Sapientia, ISBN 978-606-578-247-1, Iași 2015, 145 pagini.

20.Emil Dumea, Creștinismul antic în Schythia Minor (Dobrogea), Sapientia, ISBN 978-606-578-266-2, Iași 2015, 51 pagini.

21.Emil Dumea, Din inimă și suflet (2014-2015), Pim, ISBN 978-606-13-3186-4  Iași 2015, 324 pagini.

22.Emil Dumea, Biserica și Statul în Europa. Perspective istorice și creștine, Sapientia, ISBN 978-606-578-144-3, Iași 2014, 347 pagini.

23.Emil Dumea, Cultură și religie în dialog, Sapientia, ISBN 978-606-578-164-1, Iași 2014, 290 pagini.

24.Emil Dumea, Pelerin pe drumurile Italiei, Pim, ISBN 978-606-13-2104-9,Iași 2014, 266 pagini.

25.Emil Dumea, Jurnal de călătorie în America Latină, Sapientia, ISBN 978-606-578-143-6, Iași 2014, 166 pagini.

26.Emil Dumea, Biserica Catolică din Japonia. Trecut și actualitate, Sapientia, ISBN 978-606-578-142-9, Iași 2014, 86 pagini

27.Emil Dumea, Pelerin pe drumul Sf. Iacob, Pim, ISBN 978-606-13-1070-8, Iaşi, 2013, 107 pagini.

28.Emil Dumea, Japonia, impresii de călătorie, Pim, ISBN 978-606-13-2150-2, Iaşi 2013, 101 pagini.

29.Emil Dumea, Pelerin pe drumul Sf. Iacob de Compostela (Genova-Pamplona), Pim, ISBN 978-606-13-1070-8, Iaşi, 2012, 204 pagini.

30.Emil Dumea, Istoria Bisericii Catolice din Moldova, Iaşi 2006, 366 pagini + 10 fotografii (premiată cu premiul I la Târgul Internațional al Cărții, Sapientia, ISBN 973-8474-91-4, Sapientia, Iași, 2006).

31.Emil Dumea, Catolicismul în Moldova în secolul al XVIII-lea, Sapientia, ISBN 973-8474-25-6, Iaşi 2003, 294 pagini.

32.Emil Dumea, Teme de Istoria Bisericii, Iaşi 2003, Sapientia, ISBN 973-85634-2-9, 630 pagini.

33.Emil Dumea, Cărţi şi reviste catolice româneşti în Moldova, Sapientia, ISBN 973-85634-1-0, Iaşi 2002, 215 pagini.

34.Emil Dumea, Teme de Istoria Bisericii, vol. 2, Iaşi 2000, 335 pagini.

35.Emil Dumea, Teme de Istoria Bisericii, vol. 1, Iaşi 1999, 391 pagini.

36.Emil Dumea, Il cattolicesimo nella Moldavia-Romania nel XVIIIo secolo, Roma 1997, 368 pagini.

37.Emil Dumea, Atlas pentru Istoria Bisericii, Iaşi 1994, 144 pagini.

38.Emil Dumea, Teme de Istoria Bisericii, vol 1 şi 2, Iaşi 1994, 400 pagini.

39.Emil Dumea, Il cristianesimo nella Scythia Minor tra i sec. IV-VI, Roma 1989, 73 pagini.

40.Emil Dumea, Istoria Bisericii Catolice în Moldova, pro manuscripto, Iaşi 1985, 233 pagini.

41.Emil Dumea, Scrieri şi presă catolică românească la est de Carpaţi, Iaşi 1983, 202 pagini.

Alte texte personale sunt publicate online pe site-urile proprii: http://emildumea.wordpress.com/ și emildumea.com

 

CĂRȚI TRADUSE

Riccardo Battocchio, Teologia. Introducere, Presa Bună, Iaşi 1993, 116 pagini.

Paolo Curtaz, Catehetica, Presa Bună, Iaşi 1993, 88 pagini.

Josef, Weismayer, Viaţa creştină în plinătatea ei, Presa Bună, Iaşi 1993, 290 pagini.

Ludwig Hertling, Istoria Bisericii, Ars Longa, ISBN 973-9325-55-6, Iaşi 1998, 671 pagini.

ARTICOLE ȘI STUDII ȘTIINȚIFICE PUBLICATE (unic autor)

Emil Dumea, „On the ecclesial history of the Catholic Church of Romania. An overview”, în Romanian Journal of Artistic Creativity, 6 (1, 2018), p. 23-32  (ISSN: 2327-5707).

Emil Dumea, Istoria Bisericii în istoria culturală a Europei, în ”Buletin istoric”, 16(2016), 2016, pp. 181-192.

Emil Dumea, România în primii ani ai dictaturii comuniste. Episcopul Anton Durcovici, in “În umbra crucii: articole şi studii despre viaţa şi activitatea episcopului martir Anton Durcovici”, Sapientia, Iaşi, 2013, pp. 174-187.

Emil Dumea, Identitatea spiritual-religioasă a persoanei umane în era globalizării, în Ethos, 3, Iași 2011, pp 22-26.

Emil Dumea, Religie şi valori în era globalizării, in “Dialog Teologic”, Sapientia, Iaşi, 27(2011), pp. 53-66.

Emil Dumea, Activităţi culturale în Biserica catolică din Moldova. Şcolile parohiale, presa şi învăţământul universitar, in Tudor Ghideanu (coord.) “Adversus Haereses”, vol. IV, Lumen, Iaşi 2010.

Emil Dumea, Teologia catolică în Moldova. Scurt istoric, in Tudor Ghideanu (coord.) ”Adversus haereses”, vol IV, Lumen, Iași 2010, pp. 608-660.

Emil Dumea, Biserica şi statul în România contemporană, in „Dialog Teologic”, Sapientia, Iaşi, 25(2010), pp. 32-42.

Emil Dumea, Universităţile Europei medievale. Italia, in Cristian Tămaş (coord.) “Universităţile Europei medievale. Italia, Spania, Scoţia”, ”Al.I.Cuza”, Iași 2010, pp. 17-64.

Emil Dumea, Teologie şi învăţământ catolic în Moldova, in PS Aurel Percă (coord.) ”Ca toţi să fie una. Studii şi articole în onoarea PS Petru Gherghel cu ocazia aniversării a 20 de ani de episcopat şi 70 de ani de viaţă”, Sapientia, Iaşi 2010, pp. 325-364.

Emil Dumea, Papa Ioan Paul al II-lea – Un profet în timpuri dificile, in Pax et Unitas, Roman 2009.

Emil Dumea, Noua Europă şi România în contextul actual european, in “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică”, Iaşi 2009.

Emil Dumea, Viaţa culturală a catolicilor din Moldova în secolul al XIX-lea, in „Identităţi confesionale în Europa Central-Orientală (secolele XVII-XXI)”, Babeş-Bolyai University, The Institute for the Ecclesiastical History, Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca 2009, pp. 49-64.

Emil Dumea, Românii catolici in Europa: emigrare și evanghelizare în noul context european, in “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică”, tome 3, Iaşi 2008, pp 103-110.

Emil Dumea, Cultură, cult şi interculturalitate: repere istorice şi ideologice europene contemporane, in „Dialog Teologic”, Sapientia, Iaşi, 20(2007), pp. 126-138.

Emil Dumea, Biserica şi Statul în Occident (sec. VIII-XI), in “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică”, col. 2, Iaşi 2007, pp. 159-168.

Emil Dumea, Cezaropapismul secolului al V-lea, in “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică”, tome 2, Iaşi 2007, pp. 151-158.

Emil Dumea, Codul lui Da Vinci, in “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică”, col. 2, Iaşi 2007, pp. 139-149.

Emil Dumea, Dezvoltarea vieţii culturale a catolicilor din Ţara Românească în sec. al XVIII-lea, in “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică”, vol. 2, Iaşi 2007, pp. 127-138.

Emil Dumea, Ierarhia catolică din Moldova în sec. al XVIII-lea, in “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică”, vol. 2, Iaşi 2007, pp. 105-125.

Emil Dumea, Ierarhia catolică din Ţara Românească în sec. al XIX-lea, in “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică”, vol. 2, Iaşi 2007, pp. 93-103.

Emil Dumea, România în noul context politic şi cultural european, in “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică”, vol. 2, Iaşi 2007, pp. 81-91.

Emil Dumea, Roma şi Constantinopolul în secolele VI-VIII, in “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică”, vol. 2, Iaşi 2007, pp. 71-79.

Emil Dumea, România sub teroarea comunistă: începuturile (1944-1947), in “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică”, vol. 2, Iaşi 2007, pp. 57-69.

Emil Dumea, Relaţiile dintre Biserică şi Stat în secolul al IV-lea, in “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică”, vol. 2, Iaşi 2007, pp. 35-49.

Emil Dumea, Cultură, cult şi interculturalitate: repere istorice şi ideologice europene contemporane, in “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică”, vol. 2, Iaşi 2007, pp. 21-33.

Emil Dumea, Biserica Catolică, promotoare de cultură în Moldova în sec. al XIX-lea, in “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică”, tome 2, Iaşi 2007, pp. 5-20.

Emil Dumea, Organizarea ecleziastică a Scythiei Minor (Dobrogea), in “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică”, vol. 1, Iaşi 2006, pp. 47-62.

Emil Dumea, Episcopia de Tomis (Constanţa), in “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică”, vol. 1, Iaşi 2006, pp. 33-45.

Emil Dumea, Martirii din Scyhia Minor (Dobrogea), in “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică”, vol. 1, Iaşi 2006, pp. 21-31.

Emil Dumea, Originile creştinismului în Scythia Minor (Dobrogea), in “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică”, vol.1, Iaşi 2006, pp. 7-19.

Emil Dumea, Clădirile Seminarului „Sfântul Iosif” din Iaşi, in „Dialog Teologic”, Sapientia, Iaşi, 18(2006), pp. 92-96.

Emil Dumea, Ioan Paul al II-lea. Un papă la răscruce de milenii, profet în timpuri dificile, in “Universalia”, Roman 2006, pp. 77-91.

Emil Dumea, Iezuiţii şi mişcarea literară din Moldova în secolele XVII-XVIII, in “Vatra”, 4(2006), pp. 37-40.

Emil Dumea, Personalitatea pr. Dumitru Adămuţ (1933-1982), in “Adjudeni, şase veacuri de prezenţă catolică pe valea Siretului”, Iaşi 2005, pp. 385-394.

Emil Dumea, Missionari italiani, promotori della lingua rumena nei secoli XVII-XVIII: l’Umenesimo tardo-rumeno, in “Convegno internazionale di Studi”, Iaşi 2004, pp. 143-150.

Emil Dumea, Monumente paleocreştine din Dobrogea, in “Dialog teologic”, Sapientia, Iaşi, 14(2004), pp. 95-101.

Emil Dumea, Misiunea catolică din Moldova în secolul al XVIII-lea, in “Dialog teologic”, Sapientia, Iaşi, 10(2002), pp. 74-136.

Emil Dumea, Creştinism şi istorie, in “Dialog teologic”, Sapientia, Iaşi, 4(1999), pp. 80-91.

Emil Dumea, Centesimus annus, in “Dialog teologic”, Sapientia, Iaşi, 2(1998), pp. 87-111.

Emil Dumea, Institutul Teologic Romano-Catolic Iaşi. 110 ani de la înfiinţare, in „Lumina creştinului”, Presa Bună, Iaşi, 11 (1996).

Emil Dumea, Schisma din 1054, in „Lumina creştinului”, Presa Bună, Iaşi, 2 (1995).

Emil Dumea, Reflecţii pe marginea unei cărţi, in „Lumina creştinului”, Presa Bună, Iaşi, 11 (1994).

Emil Dumea, Unirea rutenilor carpatici, in „Lumina creştinului”, Presa Bună, Iaşi, 10 (1994).

Emil Dumea, Catolicii Moldovei între puterile protectoare şi ortodoxism (secolele XVIII-XIX), in „Lumina creştinului”, Presa Bună, Iaşi, 8 (1994).

Emil Dumea, Catolicii moldoveni în secolul al XVIII-lea, in „Lumina creştinului”, Presa Bună, Iaşi, 7(1994).

Alte articole au fost publicate în  „Lumina creştinului”, „Dialog teologic”, „Actualitatea catolică”, „Buletin istoric” etc.

Alte articole au fost publicate online pe site-urile proprii: http://emildumea.wordpress.com/, emildumea.ro și https://www.facebook.com/emil.dumea

 

CONTRACTE-PARTENERIATE ȘI PROIECTE

 1. Membru în Proiectul POSDRU/89/1.5/S/49944, Dezvoltarea capacităţii de inovare şi creşterea impactului cercetării prin programe post-doctorale, perioada 1 iunie 2010 – 31 martie 2013.
 2. Dumea Emil, contract de cercetare în Programul Erasmus Mundus Action 2, proiectul EMERGE, perioada 13 martie 2014 – 12 aprilie 2015.
 3. Membru (tutore) în Proiectul POSDRU (Human Resources Development Operational Program) ”Stagii de pregătire practică și activități de stimulare a inserției pe piața muncii pentru studenți și absolvenți”, 2007-2013.
 4. Membru în Proiectul „Provocări socio-culturale ale fenomenului migraționist în UE. Cazul românilor stabiliți în Belgia (MIG-RoBe)” cod proiect PN-III-P3-3.1-PM-RO-BE-2016-0012 (nr. contract 111 BM/ 2017), 2017-2019.
 5. Director coordonator în cadrul a două proiecte Phare în colaborare cu Centrul Diecezan Caritas Iaşi, Iaşi 2004-2005.

Membru în board-ul de conducere al revistelor „Dialog teologic”, „Buletin istoric”, „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I.Cuza» din Iaşi, seria Teologie Romano-Catolică”, “Analecta Catholica” (Chişinău).

Colaborator al revistelor “Actualitatea creştină”, “Lumina creştinului”, „Dialog teologic”, „Buletin istoric”, „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I.Cuza» din Iaşi, seria Teologie Romano-Catolică”.

Profesor coordonator pentru bacalaureat în teologie și pentru obținerea gradelor de licență și masterat în telogie, istorie și studii culturale .

Membru în comisii de doctorat în Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea ”Al.I. Cuza” din Iași.

Membru în The Interdisciplinary and Interfaith International Project „Healing of Memories”, Vienna, supported by the Conference of European Churches and the Evangelical Community in Europe.

Membru în Comisia Națională de Istorie Bisericească Comparată (Catolică și Ortodoxă).

Director al Departamentului de Științe socio-umane, Universitatea ”Al.I.Cuza” din Iași (2008)

Membru în Senatul Universității ”Al.I.Cuza” din Iași.

Membru în Consiliul Departamentului de Științe socio-umane, Universitatea ”Al.I.Cuza” din Iași.

Membru în Consiliul Facultății de Teologie Romano-Catolică, Universitatea ”Al. I.Cuza” din Iași.

EXPERT EVALUATOR in CNCSIS – Idei, Proiecte.

EXPERT EVALUATOR in ARACIS.

Experiență profesională istorică și de cercetare religioasă și culturală: 36 ani.

Experiență în învățământ și management academic: 31 ani.

Experiență pastorală și social-caritabilă: 2 ani.

 

MEMBRU ÎN COMITETE ȘTIINȚIFICE DE ORGANIZARE A UNOR EVENIMENTE ȘTIINȚIFICE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE

2016

-Pe data de 20 februarie s-a organizat de către Oficiul pentru Pastorația Universitară a Episcopiei Romano-Catolice de Iași, în colaborare cu Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iași și Asociația Studenților Catolici Iași Ziua Socială pentru Studenți 2016 cu tema „Mediul natural – Perspective teologice și moral-sociale” (eveniment național).

2015

– Pe data de 27 februarie 2015 s-a organizat sesiunea ştiinţifică cu tema: Dinamica Păstoririi Bisericii Romano-Catolice din Moldova, Ianuarie 1915 – Ianuarie 2015, prezintată de  asist cercet. Iosif Tamaş, clădirea Romtelecom, Iaşi (eveniment național).

– Pe data de 5 noiembrie 2015, ora 10.00, s-a organizat sesiunea de comunicări ştiinţifice pentru studenţi cu tema: Dimensiunea practică a formării integrale pe parcursul studiilor universitare. Experienţele mobilităţilor ERASMUS,  moderată de Lect. dr. pr. Iosif Iacob, amfiteatrul A14, Iaşi (eveniment național).

– Pe data de 26 noiembrie 2015 s-a organizat simpozionul cu tema: Biserica şi trăirile lumii contemporane, coordonat de Lect. dr. pr. Iulian Faraoanu, Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif”, Iaşi (eveniment național).

2014

Pe data de 28 ianuarie s-a organizat, în colaborare cu Institutul Teologic Romano-Catolic, atelierul de lucru cu tema: Academia tomistă (eveniment național).

Pe data de 28 februarie s-a organizat sesiunea ştiinţifică cu tema: Dinamica Păstoririi Bisericii Romano-Catolice. Exortaţia apostolică „Evangelii Gaudium” (eveniment național);

Pe data de 8 mai s-a organizat, în colaborare cu Institutul Teologic Romano-Catolic,  simpozionul internaţional cu tema: Rolul Bisericii Catolice din Europa de Est în căderea comunismului; moderată de pr. Fabian Doboş şi pr. Ştefan Lupu, Iaşi (eveniment internațional).

Pe data de 9 mai s-a organizat simpozionul naţional cu tema: Episcopul Anton Durcovici, apărător al credinţei, 9 mai 2014, Bucureşti (eveniment național);

Pe data de 31 octombrie, în cadrul manifestărilor ştiinţifice consacrate Zilelor Universităţii, s-a desfăşurat sesiunea ştiinţifică cu tema: Dinamica păstoririi Bisericii Romano-Catolice din Moldova: 10 ani de la încheierea Sinodului diecezan (2001-2004) (eveniment național);

Pe data de 26 noiembrie – simpozionul naţional cu tema: Conciliul Vatican II: „semn al timpului” (eveniment național).

2013

Pe data de 14 martie s-a organizat, în colaborare cu la Institutul Teologic Romano-Catolic, simpozionul naţional cu tema: Credinţa dintotdeauna şi omul de astăzi (eveniment național);

Pe 25 aprilie s-a organizat „Acta Camilliana”, masă rotundă cu participanţi de la Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Episcopia Romano-Catolică şi Facultatea de Litere, Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Asachi”, str. Palat, nr. 1, Iaşi (eveniment național).

Pe data de 25 octombrie s-a organizat, în colaborare cu Institutul Teologic Romano-Catolic, simpozionul internaţional cu tema: Credinţa trăită şi mărturisită (eveniment național);

Pe data de 31 octombrie, ora 17.00, în cadrul manifestărilor ştiinţifice consacrate Zilelor Universităţii, s-a desfăşurat sesiunea ştiinţifică cu tema: Dinamica păstoririi Bisericii Romano-Catolice. Scrisoarea enciclică Lumen fidei, nr. 36. Credinţă şi teologie, clădirea Romtelecom, str. Al. Lăpuşneanu, et. 5, Iaşi (eveniment național).

2012

Pe data de 24 aprilie s-a organizat o conferinţă – expoziţie de carte şi masă rotundă la Biblioteca Judeţeană Gheorghe Asachi Iaşi, Filiala Mihail Sadoveanu cu tema: 50 de ani de la deschiderea Conciliului Vatican II (eveniment național);

Pe data de 24 mai s-a organizat o conferinţă – masă rotundă la Biblioteca Judeţeană Gheorghe Asachi Iaşi, Filiala Mihail Sadoveanu cu tema: „Gaudiun et Spes”, Biserica în lumea contemporană (eveniment național);

Pe data de 26 octombrie s-a organizat, în colaborare cu Institutul Teologic Romano-Catolic, simpozionul internaţional cu tema: Transmiterea credinţei (eveniment național);

Pe data de 30 octombrie, în cadrul manifestărilor ştiinţifice consacrate Zilelor Universităţii, s-a desfăşurat sesiunea ştiinţifică cu tema: Actualitatea Conciliului Vatican II (eveniment național).

2011

”Seară de muzică și poezie” – Eveniment muzical-artistic organizat de  Facultatea de Teologie Romano-Catolică și Universitatea de Arte “G. Enescu” din Iaşi, 27 Octombrie 2011 (eveniment național).

Conferința ”Actualitatea Conciliului Ecumenic Vatican II” organizată de Facultatea de Teologie Romano-Catolică și Institutul Teologic Romano-Catolic ”Sf. Iosif” din Iași, Iaşi, 18 Octombrie 2011 (eveniment național).

2010

Simpozionul ”Educația religioasă între identităţi confesionale, dialog interreligios și spiritualităţi confesionale” organizată de Facultatea de Teologie Romano-Catolică și Institutul Teologic Romano-Catolic ”Sf. Iosif” din Iași, Iaşi, 25 Noiembrie 2010 (eveniment național).

Simpozionul ”Adevăr și libertate. O problemă fundamentală” organizat de Facultatea de Teologie Romano-Catolică și Institutul Teologic Romano-Catolic ”Sf. Iosif” din Iași, Iaşi, 5 Noiembrie 2010 (eveniment național).

Simpozionul ”Profilul «omului nou» în Scrisoarea către Efeseni” organizat de Facultatea de Teologie Romano-Catolică și Institutul Teologic Romano-Catolic ”Sf. Iosif” din Iași, Iaşi, 28 Octombrie 2010 (eveniment național).

Simpozionul ”Secularizarea sub semnul ambivalenţei” organizat de Facultatea de Teologie Romano-Catolică și Institutul Teologic Romano-Catolic ”Sf. Iosif” din Iași, Iaşi, 14 Octombrie 2010 (eveniment național).

2009

Sesiune de comunicări științifice “7-9 Mai 1999 – 2009 – 10 ani de speranță” organizată de Facultatea de Teologie Romano-Catolică și Institutul Teologic Romano-Catolic ”Sf. Iosif” din Iași, Iaşi, 24 Noiembrie 2009 (eveniment național).

Sesiune de comunicări științifice “Biserica Catolică în noul context european” organizată de Facultatea de Teologie Romano-Catolică și Institutul Teologic Romano-Catolic ”Sf. Iosif” din Iaşi, Iași, 21 Octombrie 2009 (eveniment național).

2008

Sesiune de comunicări științifice “Humanae Vitae între actualitate şi provocare. Un răspuns modern la o problemă multiseculară” Simpozion internațional organizat de Facultatea de Teologie Romano-Catolică și Institutul Teologic Romano-Catolic ”Sf. Iosif” din Iaşi, Iaşi, 19 Mai 2008 (eveniment internațional).

Sesiune de comunicări științifice “Învăţământul religios în contextul european actual” organizată de Facultatea de Teologie Romano-Catolică și Institutul Teologic Romano-Catolic ”Sf. Iosif” din Iaşi, Iaşi, 23 Octombrie 2008 (eveniment național).

2007

Sesiune de comunicări științifice „Perspective etice şi religioase în noul context european” organizată de Facultatea de Teologie Romano-Catolică și Institutul Teologic Romano-Catolic ”Sf. Iosif” din Iaşi, Iaşi, 25 Octombrie 2007 (eveniment național).

2006

Sesiune de comunicări științifice “Personalităţi catolice ale secolului XX: Edith Stein, Jaques Maritain, Pietro Parente” organizată de Facultatea de Teologie Romano-Catolică și Institutul Teologic Romano-Catolic ”Sf. Iosif” din Iaşi, Iaşi, 20 Octombrie 2006 (eveniment național).

2005

Sesiune de comunicări științifice “Raportul Biserică – Stat” organizată de Facultatea de Teologie Romano-Catolică și Institutul Teologic Romano-Catolic ”Sf. Iosif” din Iaşi, Iaşi, 28 Octombrie 2005 (eveniment național).

Seara Culturală şi Ecumenică: Karol Wojtyla – Ioan Paul an II-lea”, Iaşi, 18 Aprile 2005 (eveniment național).

Sesiune de comunicări științifice „Teologie Morală: «Între vinovăţie şi păcat»” organizată de Facultatea de Teologie Romano-Catolică și Institutul Teologic Romano-Catolic ”Sf. Iosif” din Iaşi, Iaşi, 28 Mai 2005 (eveniment național).

2004

Sesiune de comunicări științifice “Învăţământul superior – Accente Teologice” organizată de Facultatea de Teologie Romano-Catolică și Institutul Teologic Romano-Catolic ”Sf. Iosif” din Iaşi, Iaşi, 6 Novembrie 2004 (eveniment național).

Sesiune de comunicări științifice “120 de ani de la înfiinţarea Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi”, organizată de Facultatea de Teologie Romano-Catolică și Institutul Teologic Romano-Catolic ”Sf. Iosif” din Iaşi, Iaşi, 26 Iunie 2004 (eveniment național).

Sesiune de comunicări științifice “Gândirea teologică provocată de suferinţa prezentată în şi prin artă”, organizată de Facultatea de Teologie Romano-Catolică și Institutul Teologic Romano-Catolic ”Sf. Iosif” din Iaşi, Iaşi, 29 Martie 2004 (eveniment național).

Colocviu internațional ”Perspectivele evanghelizării în lumea de azi” organizat de Facultatea de Teologie Romano-Catolică și Academia Catolică ”Sf. Augustin” din Iași, Iaşi, 8-9 Martie 2004 (eveniment național).

 

RELAȚII NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE

În anul 2013 am semnat un Acord de colaborare științifică cu Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Chișinău (Rep. Moldova).

Membru în Comisia pentru relații internaționale și parteneriate de studii și cercetare a Senatului Universității ”Al.I.Cuza” din Iași (Din anul 2016).

La invitația oficială a universităților gazdă, între anii 2004-2006 am efectuat vizite de studiu, cercetare și informare academică la mai multe universități din țară și străinătate. Universitățile sunt: Universitățile de Stat din Viena, Innsbruck, Fribourg, Freiburg și Universitatea ”La Sapienza” din Roma. Documentația acestor vizite se găsește în Departamentul de Relații Internaționale al Universității ”Al.I.Cuza” din Iași.  Pentru a promova relațiile dintre facultatea și universitatea noastră și alte facultăți și universități, doar din fonduri proprii am efectuat vizite de studiu, cercetare și informare academică la Universitatea Antilelor și Guyanei din Martinica (cu care am semnat un protocol pentru mobilități Erasmus), Universitatea de Stat din Nairobi (Kenya), Universitățile de Stat din București, Cluj-Napoca și Chișinău (Republica Moldova).

Între anii 2004-2006 am efectuat vizite de studiu la facultățile de teologie ale următoarelor instituții de învățământ superior : Universitatea Pontificală din Lateran, Universitatea Pontificală ”Gregoriana”, Universitatea de Stat din Köln (Germania), Institutul Catolic din Paris, Universitatea Catolică din Lille (Franța), Institutul de Științe Religioase ”San Pietro Martire” din Verona, Facultatea de Teologie din Florența (Italia), Departamentul de Istorie și Moștenire Culturală a Bisericii din Institutul Ecumenic ”Sf. Nicolae” din Bari (Italia).

În anul academic 1996-1997 am efectuat cercetări științifice și arhivistice în Arhivele Vaticane, în Arhiva Congregației Pentru Răspândirea Credinței (Roma), în Arhiva Curiei Generale a Ordinului Fraților Minori Conventuali (Roma), în Arhiva Societății lui Isus (Roma), în Biblioteca Institutului Pontifical Oriental (Roma). Din unele din aceste arhive am transcris sau microfilmat mai multe mii de documente referitoare la catolicismul sau istoria României, documente care se află în Arhiva Episcopiei Romano-Catolice de Iași. Microfilmarea documentelor a fost plătită din fonduri personale.

Între anii 1986-1990; 1996-1997 am participat la diferite cursuri de învățare a limbilor italiană și germană (Roma).

În anul 1991 am participat cu o conferință la Congresul Internațional organizat de Universitatea Catolică din Lublin (Polonia) cu tema ”Biserica Catolică din România în perioada comunistă”.

Între anii 1986-1990 am studiat în ciclul de licență și de abilitare pentru doctorat în cadrul Facultății de Istorie Ecleziastică a Universității Pontificale ”Gregoriana” din Roma. În aceeași perioadă am participat la multe congrese, simpozioane internaționale și sesiuni de comunicări științifice cu teme de istorie a creștinismului, de relații interculturale și interreligioase.

Începând cu anul 1986 și până în prezent, în timpul vacanțelor am activat în diferite parohii din Italia, Germania și USA. De-a lungul acestor ani am luat contact și m-am interesat de situația religioasă, culturală, socială, ideologică și politică a populațiilor și statelor cu care am venit în contact. Toate acestea pentru o mai bună pregătire profesională a mea atât în domeniul istoriei Bisericii Catolice, cât și în domenii care au legătură directă cu istoria Bisericii și a creștinismului în general, precum relațiile Biserică-Stat, dialogul intercultural și interreligios și altele. Rezultatele acestor activități în afara țării le-am folosit în alcătuirea cursurilor pe care le-am predat în cadrul facultății, ca și în orientarea generală a faculății din care fac parte pentru o mai largă respirație științifică internațională.

ACTIVITĂȚI DIDACTICE

Cursuri și manuale universitare

1.Emil Dumea, Biserica Catolică și Comunismul în Europa (în internet), Pim, ISBN 978-606-13-3862-7, Iași 2017, 458 pagini.

2.Emil Dumea, Relațiile Biserică-Stat în internet, Pim, ISBN 978-606-13-3520-6, Iași 2016, 321 pagini.

3.Emil Dumea, Istoria Conciliilor Ecumenice (prezența lor în Internet), Pim, ISBN 978-606-13-3619-7, Iași 2016, 227 pagini.

 1. Emil Dumea, Pledoarie pentru omul între Biserică și Stat, Pim, ISBN 978-606-13-3127-7 Iași 2016, 217 pagini.
 2. Emil Dumea, Orientul creștin (Istorie și spiritualitate), Pim, ISBN 978-606-13-3165-9 Iași 2016, 154 pagini.
 3. Emil Dumea, Biserica antică și medievală în internet, Pim, ISBN 978-606-13-3191-8 Iași 2016, 367 pagini.
 4. Emil Dumea, Istoria Bisericii (secolele XVI-XX), Sapientia, ISBN 978-606-578-236-5 Iași 2015, 400 pagini.
 5. Emil Dumea, Istoria Doctrinei Sociale a Bisericii Catolice, Sapientia, ISBN 978-606-578-223-5 Iași 2015, 148 pagini.
 6. Emil Dumea, Doctrina socială catolică în lumea contemporană, Sapientia, ISBN 978-606-578-247-1, Iași 2015, 145 pagini.
 7. Emil Dumea, Creștinismul antic în Schythia Minor (Dobrogea), Sapientia, ISBN 978-606-578-266-2, Iași 2015, 51 pagini.
 8. Emil Dumea, Biserica și Statul în Europa. Perspective istorice și creștine, Sapientia, ISBN 978-606-578-144-3, Iași 2014, 347 pagini.
 9. Emil Dumea, Cultură și religie în dialog, Sapientia, ISBN 978-606-578-164-1, Iași 2014, 290 pagini.

Emil Dumea, Biserica Catolică din Japonia. Trecut și actualitate, Sapientia, ISBN 978-606-578-142-9, Iași 2014, 86 pagini.

Emil Dumea, Istoria Bisericii Catolice din Moldova, Iaşi 2006, 366 pagini + 10 fotografii, Sapientia, ISBN 973-8474-91-4, Sapientia, Iași, 2006).

Emil Dumea, Catolicismul în Moldova în secolul al XVIII-lea, Sapientia, ISBN 973-8474-25-6, Iaşi 2003, 294 pagini.

Emil Dumea, Teme de Istoria Bisericii, Iaşi 2003, 630 pagini.*

Emil Dumea, Cărţi şi reviste catolice româneşti în Moldova, Sapientia, ISBN 973-85634-1-0, Iaşi 2002, 215 pagini.

Emil Dumea, Teme de Istoria Bisericii, vol. 2, ITRC, Iaşi 2000, 335 pagini. *

Emil Dumea, Teme de Istoria Bisericii, vol. 1, ITRC, Iaşi 1999, 391 pagini. *

Emil Dumea, Atlas pentru Istoria Bisericii, ITRC, Iaşi 1994, 144 pagini.

Emil Dumea, Teme de Istoria Bisericii, vol 1 şi 2, ITRC, Iaşi 1994, 400 pagini.

*=ediții revizuite și adăugite

Editurile Sapientia și Pim sunt acreditate .

Din anul 2004 și până în prezent am coordonat aprox. 30 de lucrări de licență, disertație și gradul didactic I.

ACTIVITATE INSTITUȚIONALĂ

Din anul 2004 până în prezent am făcut parte anual (de două ori pe an) din comisiile de licență, disertație și de admitere.

Din anul 2004 până în prezent:

am coordonat anual programele de studii;

am fost responsabilul principal al dosarelor de înființare, evaluare și acreditare a programelor de studii de licență și masterat în fața comisiilor ARACIS;

am fost președintele comisiei de concurs pentru ocuparea unor posturi de cercetare științifică;

am fost președintele comisiei de concurs pentru ocuparea unor posturi din domeniul didactic-auxiliar;

am fost președintele comisiei de concurs pentru ocuparea unor posturi didactice;

am coordonat activitățile de tutoriat și am fost tuture la diferiți ani de studii;

am coordonat activitățile de promovare ale facultății noastre și ale UAIC;

am coordonat diferite activități studențești în colaborare cu alte persoane angajate în facultatea noastră, din universitate sau din afara UAIC;

am fost membru în comitetele de organizare a diferitelor manifestări științifice menționate în acest document;

am fost decan al facultății noastre în perioda 2004-2016;

sunt membru în Senatul UAIC (2004-2012; 2016);

am fost membru în Consiliul de administrație UAIC (2004-2016) ;

am fost membru în Departamentul de Relații Internaționale al UAIC (2004-2016) ;

am fost director al Departamentului de cercetare științifică din facultatea noastră (2009-2013) ;

sunt membru în Consiliul facultății noastre din anul 2004 până în prezent;

sunt membru în Comisia pentru relații internaționale și parteneriate de studii și cercetare a Senatului Universității ”Al.I.Cuza” din Iași (din anul 2016);

sunt membru în Consiliul Departamentului de cercetare interdisciplinar – domeniul socio-uman

din UAIC (din anul 2016);

am fost președinte sau membru în mai multe comisii de concurs în vederea ocupării unui post didactic sau de cercetare în învățământul universitar;

am fost membru în trei comisii de doctorat ;

am fost și sunt responsabil pentru mobilități studențești de studiu Erasmus și Erasmus+ ;

am fost director al Departamentului de cercetare interdisciplinar-domeniul socio-uman din UAIC (2008).

Emil DUMEA

10 II 2020