Cărți unic autor

I. ISTORIA BISERICII CATOLICE

Istoria Bisericii Antice si Medievale (curs)-2, Ed. PIM, Iași, 2019.

Istoria Bisericii (secolele XVI – XX), Ed. Sapientia, Iași, 2015

Cartea ne prezintă un studiu mai detaliat al marilor teme și realități ale Bisericii Catolice de după reformele protestante și până în prezent. Temele alese urmează criteriul importanței problemelor în cadrul general al istoriei Bisericii. De asemenea, sunt prezentate și probleme care la prima vedere par secundare, dar care, în perspectiva istorică globală, au avut o deosebită influență asupra mersului istoriei. 

 

Biserica Catolică din Japonia. Trecut și actualitate, Ed. Sapientia, Iași, 2014

În țara soarelui răsare, creștinismul în forma lui catolică a pătruns în secolul al XVI-lea și până în prezent, numeric, catolicii sunt în număr de aprox. jumătate de milion, atâția câți erau și în timpurile sfântului Francisc Xaveriu, marele misionar al Extremului Orient. La începutul secolului următor prezența creștină europeană este considerată un mare pericol pentru această țară, fapt pentru care creștinii sunt persecutați cu o violență greu de imaginat. Până în a doua parte a secolului al XIX-lea Japonia rămâne închisă față de Europa sau America. În acestă perioadă însă este constrânsă de către Statele Unite ale Americii să-și deschidă porturile pentru comerțul cu celelalte continente ale globului. În acest context misionarii catolici pot să pună din nou piciorul în această țară insulară, descoperind aici o prezență creștină care s-a menținut fără clerici mai bine de două secole. Alături de misionari, Biserica Catolică din Japonia începe să-și formeze un cler autohton care pune bazele unei biserici catolice înrădăcinată în cultura locală. Deși în prezent catolicismul japonez are o largă respirație spre universalitate, el rămâne totuși o mică oază într-o majoritate covârșitoare budistă și șintoistă.

 

Teme de Istoria Bisericii, Ed. Sapientia, Iași, 2002

În paginile acestei cărți sunt expuse o serie de teme principale din istoria bisericească antică și medievală, atât în spațiul occidental, cât și în cel oriental, cum ar fi: viața consacrată; evoluția doctrinară a Bisericii; primatul roman; destinele catolicismului în spațiul românesc etc.

 

Biserica Catolică și comunismul în Europa (în internet), Ed. PIM, Iași, 2017

 

Istoria Conciliilor Ecumenice (prezența lor în internet), Ed. PIM, Iași, 2016

 

Orientul creștin (Istorie și spiritualitate), Ed. PIM, Iași, 2016

 

O incursiune istorică în lumea creștină a Orientului Mijlociu de la sfârșitul Antichității până la dispariția Imperiului Bizantin sub loviturile musulmanilor. În acest imperiu, călugării au un rol covârșitor, datorită puternicei influențe a spiritualității creștine asupra întregii societăți, pornind de la curtea imperială și terminând cu ultimii cetățeni. Este important de știut care a fost soarta slavilor dominați de împăratul creștin din Bizanț. Cultural vorbind, slavii sunt marcați de primii și cei mai mari evanghelizatori ai lor, Ciril și Metodiu. Este interesant de știut cum a supraviețuit Bizanțul creștin ortodox, iar ultimul capitol al cărții este dedicat lumii bizantine contemporane.

Creștinismul antic și medieval (în internet), Ed. PIM, Iași, 2016

 

Istoria Bisericii (sec. XI – XXI), Ed. PIM, Iași, 2011

 

Teme de Istoria Bisericii, vol. 2, Iași, 2000

Teme de Istoria Bisericii, vol. 1, Iași, 1999

Atlas pentru Istoria Bisericii, Iași, 1994

Teme de Istoria Bisericii, vol. 1-2, Iași, 1994

II. ISTORIA BISERICII CATOLICE ÎN ROMÂNIA

 

Despre război, foamete și colectivizare, Ed. PIM, Iași, 2018

 

Creștinismul antic în Scythia Minor (Dobrogea), Ed. Sapientia, Iași, 2015

Pentru perioada antică, creștinismul în Dobrogea (Scythia Minor) este atestat documentar între sfârșitul secolului al III-lea și începutul secolului al VII-lea. Dată fiind vecinătatea cu Orientul imperiului roman, creștinismul de aici este prevalent grecesc și parțial latin; populația autohtonă nu intră încă în orbita creștină. Forma de organizare bisericească o reprezintă episcopia Tomisului, metropola provinciei. Avem numeroase mărturii arheologice și literare despre edificiile de cult; nu lipsesc nici informațiile despre episcopii cu reședința la Tomis, ca și despre martirii din ultima persecuție, cea a lui Dioclețian. O posibilă activitate misionară a apostolului Andrei în Scythia Minor rămâne doar o ipoteză; nu poate fi afirmată cu certitudine, dar nici negată.

 

Istoria Bisericii Catolice din Moldova, Ed. Sapientia, Iași, 2005

Lucrarea cuprinde în linii generale evoluția catolicismului în Moldova, începând cu secolul al XIII-lea și până în prezent, și se dorește a fi o mică contribuție la cunoașterea și înțelegerea istoriei catolicilor din această regiune. Este un prinos de recunoștință adus celor care ne-au precedat, care ne-au lăsat moștenire, în pofida vicisitudinilor vremurilor, o biserică vie, dându-ne exemplu și curaj pentru a merge mai departe.

 

Catolicismul în Moldova în secolul al XVIII-lea, Ed. Sapientia, Iași, 2003

Pe teritoriul Moldovei, Biserica Catolică se organizează începând cu secolul al XIII-lea în episcopia cumanilor, iar ulterior, sub influența coroanei poloneze, se formează episcopiile de Siret, Baia și Bacău. Destinele catolicismului local sunt încredințate preoților franciscani conventuali italieni, deși episcopii episcopiei de Bacău erau polonezi și rezidau în Polonia; rareori își făceau simțită prezența în Moldova. Minoritatea catolică, în cea mai mare parte de origine din Ungaria și-a păstrat credința catolică într-o majoritate ortodoxă. Autoritățile laice locale nu au avut atitudini ostile față de catolici; aceasta și pentru a menține relații de bună vecinătatea cu Polonia, Ungaria și cu celelalte state ale Occidentului. Suveranitatea aparținea Inaltei Porți, echidistantă față de orice confesiune religioasă. Puținii misionari conduși de prefecți apostolici au păstorit cu drag și cu multe sacrificii credincioșii catolici și datorită lor micile comunități catolice au supraviețuit vitregiilor timpurilor, punând bazele bisericii catolice actuale. Această carte reprezintă versiunea în limba română a tezei de doctorat susținut la Universitatea Pontificală Gregoriana din Roma.

 

Cărți și reviste catolice românești în Moldova, Ed. Sapientia, Iași, 2002

Sub o accentuată formă de crestomație, acest studiu descrie cărțile și revistele religioase moldovene scrise, compilate sau traduse de misionari și de clerul indigen. Scopul lucrării este a de a face puțină lumină în problema originii și limbii catolicilor moldoveni, precum și de a pune la dispoziția oricui voiește să aprofundeze, pe baza textelor, viața religioasă locală și evoluția limbii române.

 

Il cattolicesimo nella Moldavia-Romania nel XVIIIo secolo, Roma, 1997

 

Il cristianesimo nella Scythia Minor tra i sec. IV-VI, Roma, 1989

 

Istoria Bisericii Catolice în Moldova, pro manuscripto, Iași, 1985

Scrieri și presă catolică românească la est de Carpați, Iași, 1983

 

III. ȘTIINȚĂ ȘI RELIGIE; BISERICA ȘI STATUL; DOCTRINA SOCIALĂ CATOLICĂ

 

Istoria Doctrinei Sociale a Bisericii Catolice, Ed. Sapientia, Iași, 2015

În contextul european al exploziei industriale de la sfârșitul secolului al XIX-lea, Biserica Catolică răspunde provocărilor ideologice, politice și economice, construindu-și cu prudență dar și curaj o proprie doctrină socială care vine în apărarea demnității și drepturilor persoanei umane. Această doctrină este de inspirație biblico-creștină și reprezintă o voce matură și științifică care vorbește omului despre identitatea, misiunea și destinul său în contextul vieții și activităților lui pe pământ. Cartea încearcă să surprindă toate cele expuse, urmând cronologic evoluția societății și a economiei pe parcursul a mai bine de un secol, din anul 1891 (anul promulgării primei enciclice sociale) până în prezent.

 

Doctrina socială catolică în lumea contemporană, Ed. Sapientia, Iași, 2015

În lumea contemporană, doctrina socială catolică reprezintă deja un patrimoniu cultural competent și atent la tot ceea ce omul, muncitorul trăiește și face. Demnitatea și misiunea omului în edificarea cetății pământești se confruntă cu fenomenul numit globalizare. Globalizarea demolează mult din cultura tradițională și încă nu este clar ce valori importante, spirituale și culturale, promovează într-o lume dominată de tehnică, laicism și materialism. Fidelă propriului fondator, Cristos, și propriei tradiții, dar deschisă în același timp spre lume, Biserica vorbește despre Tatăl comun al tuturor oamenilor, Dumnezeu. Vorbește și despre om, creatura lui predilectă, care în construirea cetății pământești privește spre destinul său final, cerul. Binele comun reprezintă centrul gândirii și acțiunii sociale a bisericii, un bine care se confruntă cu nenumărate obstacole, pe un drum confuz unde, pentru a nu rătăci, omul are nevoie de lumina de sus a lui Dumnezeu. Biserica promovează dezvoltarea integrală a ființei umane, într-un climat de pace și de protejare a casei noastre comune, pământul cu tot ce este pe el.

 

Relațiile Biserică-Stat (în internet), Ed. PIM, Iași, 2016

 

Pledoarie pentru omul între Biserică și Stat, Ed. PIM, Iași, 2016

 

Biserica și Statul în Europa. Perspective istorice și creștine, Ed. Sapientia, Iași, 2014

 

 

Cultură și religie în dialog, Ed. Sapientia, Iași, 2014

În perioada comunistă nu găseam un numitor comun în dialogul cu propaganda de atunci și cu oamenii ei. Astăzi, în paginile acestei cărți încerc să schițez conținuturi, teme de interes comun într-un posibil dialog dintre cultură și religie. Este necesară o precizare a conținutului culturii și a relației sale cu religia ca fenomen spiritual, supranatural, revelat de Dumnezeu. Contextul european în care se încadrează și România este profund modificat mai ales de schimbările de la sfârșitul anului 1989, an care dă startul unei noi istorii culturale a Europei. Globalizarea antrenează toate componentele culturii și religiei și este necesară o analiză atentă a fenomenului pentru a putea păstra esența culturii și religiei nealterate de confuzia din malaxorul globalizării. Minoritățile etnice și religioase se confruntă cu majorități cu care dialogul constructiv nu este totdeauna ușor. La fel cum nu este ușor să fie păstrate valorile specific creștine într-o societate din ce în ce mai laică și laicizantă. La nivel individual, antrenat într-o Europă și o societate care mă provoacă, plăcut și neplăcut, încerc să-mi găsesc locul și misiunea în timp și spațiu. La fel, ca și un corp viu, cred că este și situația României în Uniunea Europeană.

 

IV. JURNALE DE CĂLĂTORIE; SOCIETATE; SPIRITUALITATE; REFLECȚII PERSONALE

Advent 2019

Postul Mare. Reflecții, Ed. PIM, Iași, 2019

Privește, înțelege, iubește (Partea I), Ed. PIM, Iași, 2018

Privește, înțelege, iubește (Partea II), Ed. PIM, Iași, 2018

Drumul devenirii noastre, Ed. PIM, Iași, 2018

Pelerin la Santiago (Lourdes – Santiago de Compostella), Ed. PIM, Iași, 2016

Din inimă și suflet (2015 – 2016), Ed. PIM, Iași, 2016

Din inimă și suflet (2015 – 2016), Ed. PIM, Iași, 2016

Din inimă și suflet (2014-2015), Ed. PIM, Iași, 2015

Pelerin pe drumurile Italiei, Ed. PIM, Iași, 2014

Jurnal de călătorie în America Latină, Ed. Sapientia, Iași, 2014

 

 

Pelerin pe drumul Sf. Iacob, Ed. PIM, Iași, 2013

Japonia, impresii de călătorie, Ed. PIM, Iași, 2013

Pelerin pe drumul Sf. Iacob de Compostella (Genova – Pamplona), Ed. PIM, Iași, 2012

Pelerin la Santiago de Compostela, Ed. PIM, Iași, 2011

 

V. FACULTĂȚILE DE TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ

Anuarul Facultății de Teologie Didactică, Iași, 2016

Rapoarte de activitate, Iași, 2016